RESTAUROVÁNÍ

07.02.2020

 Naše dílna realizuje odborné renovace, opravy, restaurování neinvazivním způsobem a výrobu replik u umělecko-průmyslových předmětů a památek, dále archeologických vykopávek, uměleckých děl vystavených nebo uložených v depozitářích muzejí i soukromých sbírek, také staveb a jejich částí spadajících pod památkovou péči. 

Replika barokní biskupské hole - sv. Valentin
Replika barokní biskupské hole - sv. Valentin
Replika barokní biskupské hole - sv. Libor
Replika barokní biskupské hole - sv. Libor

Součástí naší práce je konzevace 


Součástí naší práce je provádění povrchových úprav a konzervace s respektem k patině vzniklé stářím a vlivem prostředí. Pokovení, zlacení, stříbření a cínování aplikujeme dobovými technikami.

Restaurování a konzervaci děl zajišťujeme v plném rozsahu. Vycházíme přitom z komplexního poznání jejich stavu, a to za použití ověřených technologií i materiálů. Vytvoříme profesionální dokumentaci/fotodokumentaci celého postupu. Současně předáme pokyny pro umístění a následnou péči o díla.

Umělecké kovářství a restaurátorství Grygara se nejčastěji podílí na restaurování předmětů kovaných, tepaných, pasířských, litých, vyrobených z oceli, litiny, mědi, cínu a zinku.


Soubor archeologických nálezů po konzervaci
Soubor archeologických nálezů po konzervaci
Cínový svícen ve stavu po restaurování
Cínový svícen ve stavu po restaurování

Můžete se na nás však obrátit i s poptávkou restaurování:

 • nábytkového kování (truhly)

 • dveřního kování (zámky, panty, petlice, hašpy, kliky, klepadla)

 • okenního kování

 • hřbitovního kování (kříže, lucerny, svícny)

 • stavebního kování (zábradlí, mříže, brány)

 • střešního kování (chrliče, korouhve)

 • osvětlení (lustry, oltářní svícny, louče, lampy a svítilny)

 • vyvěsních štítů a tabulí

 • atributů soch

 • hodin, slunečních hodin, orlojů

 • chladných zbraní (meče, nože, dýky, šavle, palaše, halapartny)

 • pracovní nástroje (cepíny)

 • stroje a silniční vozidla (motocykly)

Litinový kotel z konce 18. stol. před a po restaurování
Litinový kotel z konce 18. stol. před a po restaurování
Jawa ve stavu před a po restaurování
Jawa ve stavu před a po restaurování

Autor: Aleš Grygara, Dis.NAVŠTIVTE TAKÉ